Piotr Girdwoyń

Piotr Girdwoyń  jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę doktorską pt.: „Wersje kryminalistyczne”. W latach 2002-2003 przebywał jako stypendysta fundacji: Aleksandra von Humboldta i fundacji Hertie w Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu Bryzgowijskim, gdzie pod opieką naukową prof. Albina Esera przygotowywał swoją pracę habilitacyjną. Książka będąca podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego („Zarys kryminalistycznej taktyki obrony”) ukazałą się w 2005 r., a w latach 2006-2012 Piotr Girdwoyń pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2006 roku przebywał jako profesor wizytujący w School of Law, University of Baltimore (USA), a w 2007 dzięki stypendium fundacji H. i M. Straniak  - na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bazylei. W 2008 roku Piotr Girdwoyń został dyrektorem Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie we współpracy m.in. z Politechniką Warszawską, NASK, PWPW Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji realizował wiele projektów naukowych dotyczących biometrii, analizy śladów krwawych czy nowoczesnych metod prowadzenia oględzin. 

W roku 2016 został wybrany dyrektorem Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2017 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. W roku 2017 został ustanowiony Chair Professor w Criminal Justice College of East China University of Political Science and Law w Szanghaju (2017-2020) oraz Visiting Professor w College of Medicine and Forensics na Xi’an Jiaotong University w Xi’an (2017-2018).

Jest laureatem nagrody “Złote paragrafy” w kategorii najlepszy adwokat w 2015 roku.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-11-12 11:44:18
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-21 13:23:28
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk