Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Paweł Wdówik

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich

absolwent wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością działającej przy RPO. Twórca systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UW. Żonaty, ojciec czwórki dzieci. Pasjonat amerykańskiej ustawy Americans with Disabilities act; od wielu lat aktywnie działający na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością w Polsce.

 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-05-23 13:24:57
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-18 16:26:21
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk