Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Patrycja Sasnal

Panelistka II Kongresu Praw Obywatelskich

Doktor nauk politycznych, amerykanistka, arabistka, ukończyła też filozofię. W 2013 roku doktoryzowała się pracą: „Między stabilizacją a stagnacją. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec świata arabskiego 2005-2011”. Zastępczyni kierownika Biura Badań i Analiz oraz kierowniczka programu „Bliski Wschód i Afryka” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, członkini Rady European Council on Foreign Relations i Europejskiej Grupy Roboczej ds. Egiptu. W 2010/2011 r. stypendystka Fulbrighta w Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) na Johns Hopkins University w Waszyngtonie (USA), wcześniej badaczka stowarzyszona przy Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie (Liban) i studentka na Sorbonne Nouvelle Paris III w Paryżu (Francja). Jej publikacje na temat polityki USA i Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie, wyzwań transformacji państw arabskich, migracji, konfliktu arabsko-izraelskiego, ukazywały się m.in. w: „LeMonde”, „EUobserver”, „Al-Ahram”, „Polityce” i „Gazecie Wyborczej”. W ostatniej analizie dla Council on Foreign Relations w USA podjęła temat globalnego zarządzania migracjami.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-11-15 23:03:33
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-17 13:47:44
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk