Monika Krajka-Pawlak

sędzia orzekająca w sprawach rodzinnych i nieletnich ,  Przewodnicząca V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, laureatka Konkursu dla sędziów rodzinnych  organizowanego przez Stowarzyszenie. 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-05-17 12:17:39
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-04 11:09:38
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk