Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marta Wojtas

Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Tampere w Finlandii. Specjalistka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Telefonie dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci  800 100 100 oraz Poradni „Dziecko w Sieci”. Przeprowadziła szereg treningów  profilaktycznych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Realizuje działania edukacyjne szkoląc profesjonalistów z Polski i zagranicy w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami online ze szczególnym uwzględnieniem problemu dostępu dzieci do szkodliwych treści, w tym treści pornograficznych. Autorka artykułów poświęconych problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2019-11-25 15:53:52
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-11-25 16:01:28
Tytuł: Marta Wojtas
Operator: AnetaKosz