Marta Porembska

Panelistka Kongresu Praw Rodzicielskich

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Asystent w Zakładzie Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Przez dziesięć lat pełniła funkcję sądowego kuratora społecznego ds. rodzinnych i nieletnich. Obecnie pracuje jako specjalista w zakresie pedagogiki w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-05-26 10:51:32
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-22 08:46:12
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk