Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marta Lempart

Panelistka II Kongresu Praw Obywatelskich

Inicjatorka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

Aktywistka w obszarze praw kobiet i demokracji. Zainicjowała Ogólnopolski Strajk Kobiet 3 października 2016 (Czarny Poniedziałek) i do dziś przewodzi ogólnopolskiemu komitetowi wsparcia OSK - koalicji kobiet z całej Polski, które zorganizowały i poprowadziły tzw. "czarne protesty" w ponad 150 miastach w Polsce, których efektem było wycofanie się większości parlamentarnej z procedowania projektu całkowitego zakazu aborcji. Polskie protesty były inspiracją, po fali protestów w innych krajach, do powstania sieci Międzynarodowego Strajku Kobiet, organizującego akcje w 60 krajach świata na 8 marca każdego roku. Brała aktywny udział w protestach w obronie niezależności sądownictwa, w tym 15 -godzinnej demonstracji pod oknami Senatu, prowadzonej przez kobiety. Jej celem jest umiejscowienie praw kobiet jako uniwersalnych, podstawowych wartości w nowoczesnym, demokratycznym społeczeństwie - a nie traktowanie ich jako kwestii, która może być odkładana na "potem" (program #PolskaDlaWszystkich). Z wykształcenia jest prawniczką. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe i aktywistyczne obejmują m. in. zaangażowanie w działania Komitetu Obrony Demokracji oraz kilkunastoletnią pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami (jest współautorką ustawy o języku migowym, pracowała również przy innych przepisach dostosowujących polski system prawny do ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, była członkinią Komisji Ekspertów ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich). Od 2012 r. prowadzi rodzinną firmę budowlaną. Mieszka we Wrocławiu ze swoją partnerką Natalią oraz psami Bajką i Fraszką.

Motto: Ludzie nie potrzebują, żeby ich prowadzić określoną drogą - potrzebują wsparcia, kiedy idą swoją własną. Tak wszyscy dotrzemy do celu.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk