Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Maria Makowska

współautorka podręcznika o przywództwie włączającym, Szkoła Liderów.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-11-16 12:10:11
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-09-19 13:20:55
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk