Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marek Plura

Marek Plura - senator RP, członek Parlamentu Europejskiego poprzedniej kadencji, zaangażowany w prace nad Europejskim Aktem Dostępności

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Tytuł: Marek Plura
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk