Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marek Plura

Marek Plura - senator RP, członek Parlamentu Europejskiego poprzedniej kadencji, zaangażowany w prace nad Europejskim Aktem Dostępności

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-26 10:03:34
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-26 10:05:26
Tytuł: Marek Plura
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk