Marek Pękała

mgr inż. Marek Pękała, emerytowany policjant, autor wielu publikacji z zakresu techniki kryminalistycznej, posiada olbrzymie doświadczenie praktyczne w naukach sądowych, począwszy od prowadzenia oględzin miejsc zdarzeń, poprzez pełnienie funkcji opiniodawczych w ramach procesu karnego, kończąc na zarządzaniu laboratorium kryminalistycznym.

Wiceprezes EFIC, uczestniczył w realizacji szeregu projektów Forensic Watch w ramach których analizowano sytuację biegłych sadowych w polskim systemie prawnym. Aktualnie działa w ramach KZ 505 PKN i współuczestniczy w pracach nad międzynarodowymi normami dedykowanymi dla nauk sądowych / techniki kryminalistycznej w ramach  ISO/TC 272 „Forensic sciences”.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-11-12 11:50:42
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-22 10:33:17
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk