Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wolny

adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od 2010 r., początkowo jako wolontariusz, a następnie prawnik w Klinice Prawa „Niewinność”, Programie Spraw Precedensowych, Monitoringu Procesu Legislacyjnego oraz Programie Interwencji Prawnej; współautor raportu HFPC o biegłych sądowych, wielokrotnie zaangażowany w realizację projektów prawnych finansowanych przez Unię Europejską; na co dzień zajmuje się prawem karnym, postępowaniem w sprawach nieletnich oraz tematyką praw osób pozbawionych wolności. 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-05-17 14:39:10
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-25 08:50:28
Tytuł: Marcin Wolny
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk