Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Magdalena Ruszkowska-Cieślak

Specjalistka w zarządzaniu projektami społecznymi z dziedziny integracji i ochrony praw grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, migrantów, osadzonych, użytkowników narkotyków, osób zakażonych HIV. W Habitat Poland od 8 lat odpowiedzialna za rozwój programów i wdrażanie modelowych rozwiązań z obszaru budownictwa społecznego

Członkini Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Członkini Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu EAPN

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Polityki Społecznej, studia podyplomowe Zarządzanie Ekonomią Społeczną
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Instytut Romanistyki, magister

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-20 12:29:03
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-12-11 18:46:53
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk