Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Magdalena Kuruś

Dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania BRPO

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-07 11:12:35
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2021-02-02 10:39:04
Operator: AnetaKosz