Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Magdalena Kuruś

Dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania BRPO

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz