Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Maciej Kucharczyk

Maciej Kucharczyk - dyrektor Age Platform Europe, sieci organizacji non-profit, których celem jest promowanie interesów osób 50+, europejski ekspert w zakresie praw seniorów

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-26 10:05:11
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-26 10:05:26
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk