Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Maciej Kępka

Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę specjalista ds. projektów edukacyjnych w programie Dziecko w Sieci, współautor materiałów edukacyjnych, prelegent oraz trener z tematyki zagrożeń online. Zaangażowany w organizację Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”. Ukończył Szkołę Trenerów House of Skills oraz FDDS. Streetworker w Stowarzyszeniu Program Stacja, pracujący z młodymi osobami w kryzysie.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2019-11-25 15:58:50
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-11-25 16:01:28
Operator: AnetaKosz