Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Maciej Ślusarek

Adwokat, wspólnik zarządzający LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy.

Zawodowo zajmuje się głównie kwestiami związanymi ze branżami kreatywnymi – od filmu, muzyki, do wszystkich nowo powstających obszarów działalności twórczej. Drugi obszar zawodowy to postępowania sądowe – głównie sprawy precedensowe, a także liczne postępowania dotyczące ochrony renomy osób i korporacji. Ze względu na doświadczenie w tym obszarze często doradza w kwestiach dotyczących publicznego wizerunku i jego ochrony.

Specjalizuje się między innymi w prawie własności intelektualnej, nowych technologiach, ochronie wizerunku, IT, ochronie renomy i dobrego imienia, prywatności i danych osobowych.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz