Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ksenia Kakareko 

Doktor nauk prawnych oraz nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, Katedra Prawa Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obszary badawcze: wolność słowa, ochrona prywatności, prawo prasowe porównawcze, ochrona własności intelektualnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, zwłaszcza państw Azji Centralnej, prawna ochrona informacji

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz