Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Krzysztof Łaszkiewicz

Młodszy inspektor Krzysztof Łaszkiewicz. W Policji od 1992 roku. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Był także Dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji oraz naczelnikiem Wydziału Metodyki Szkolenia w Szkole Policji w Słupsku oraz szefem Zespołu ds. Badań i Analiz. Od 2010 roku jest koordynatorem policyjnej sieci pełnomocników ds. ochrony praw człowieka.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2019-12-02 11:53:42
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-12-02 11:54:32
Operator: AnetaKosz