Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Katarzyna Wiśniewska

Koordynatorka Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ, koordynatorka i uczestniczka wielu projektów europejskich i międzynarodowych, autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego i praw człowieka. Ekspertka z zakresu praw procesowych w Unii Europejskiej oraz postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a także litygacji strategicznej w zakresie praw człowieka.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-11-12 10:35:15
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-12-12 13:43:37
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk