Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Katarzyna Nicewicz

Absolwentka resocjalizacji na Akademii Pedagogii Specjalnej. Od prawie 8 lat zajmuje się osobami w kryzysie bezdomności. W 2012 zainicjowała akcję Daj Herbatę, która z czasem przegrodziła się w Fundację Daj Herbatę.

W pracy z osobami bezdomnymi pracuje w duchu redukcji szkód oraz dialogu motywującego. Publikacje na temat organizacji znalazły się w książkach wydawnictwa APS: "Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność" oraz "Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych". 

Zawodowo kurator rodzinny i terapeuta osób ze spektrum autyzmu, wcześniej nauczyciel wspomagający i wychowawca. W najbliższej przyszłości planuje rozpocząć studia terapii uzależnień i docelowo skupić się na fundacji.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz