Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Katarzyna Jaworska

dr Katarzyna Jaworska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, wieloletni wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawo Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ISLSSL.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-19 16:39:36
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-19 16:39:49
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk