Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Karol Trammer

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego - tytuły prac dyplomowych to: „Regionalizacja kolei. Kierunki reformy kolei regionalnych w Polsce” oraz „Stacja Włoszczowa Północ. Studium lobbingu i rozwoju lokalnego”. Aktywny publicysta. Założyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika „Z Biegiem Szyn”. Jego teksty i komentarze na temat transportu publicznego ukazywały się na łamach m.in. „Techniki Transportu Szynowego”, „Świata Kolei”, „Nowego Obywatela”, „Gazety Wyborczej”, „Dziennika Gazety Prawnej”, „Tygodnika Powszechnego”, "Tygodnika Przegląd", „Wspólnoty” oraz biuletynu Biura Analiz Sejmowych „Infos”.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-11-12 07:58:16
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-25 09:00:34
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk