Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Justyna Pazura

Panelistka II Kongresu Praw Obywatelskich

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR)

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-12-06 23:37:10
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-03-04 16:44:40
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk