Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jolanta Zozula

dr, adiunkt, Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej; Pracownia Prawa i Kryminologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-05-17 14:48:37
Osoba udostępniająca: Anna Grzelak
Data: 2018-05-17 14:48:37
Operator: Anna Grzelak