Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Joanna Łacheta

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych działającej przy RPO, niesłysząca od urodzenia, od 16 lat pracownik Instytutu Głuchoniemych (szkoły podstawowej i gimnazjum). Prezes Instytutu Polskiego Języka Migowego i też pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Promocji Kultury Głuchych KOKON, lektor Polskiego Języka Migowego i trener lektorów PJM, członek Pracowni Lingwistyki Migowej (PLM) na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorka wielu konferencji i imprez kulturalno-artystycznych.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-05-23 13:26:03
Osoba udostępniająca: Anna Grzelak
Data: 2018-05-23 13:26:03
Operator: Anna Grzelak