Irena Sienkiewicz

Panelistka II Kongresu Praw Obywatelskich

Irena Sienkiewicz  ur. 02 grudnia 1947 r we Wrocławiu. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Nauczyciel, obecnie już na emeryturze. Członek NSZZ „ Solidarność”  Pracowników Oświaty. Członek założyciel Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej z siedzibą w Śmiłowie pow. pilski i od 2004 roku prezes tego stowarzyszenia. Członek założyciel i obecnie członek zarządu Nadnoteckiego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku w Pile.
Za działalność na rzecz rozwoju demokracji lokalnej w 2005 r. odznaczona doroczną nagrodą Kapituły   Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, w 2011 Złoty Krzyż Zasługi za działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska naturalnego. W 2017 r. otrzymała tytuł Seniora Roku Północnej Wielkopolski. 
Prowadzi zajęcia z ekofilozofii życia dla słuchaczy Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile.
Mieszka na wsi w pow. pilskim.
Rodzina; mąż, dwie dorosłe córki i pięciu wnuków.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-11-19 22:21:48
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-22 10:40:41
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk