Ilze Brands-Kehris

Panelistka II Kongresu Praw Obywatelskich

Członkini Komitetu Praw Człowieka ONZ (2017-2020) oraz pracownikiem naukowym Instytutu Praw Człowieka Raoul Wallenberg na Uniwersytecie w Lund.

W latach 2011-2014 była dyrektorką Biura Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych,  następnie w latach 2014-2016 Visiting Scholar w Instytucie Harriman, Columbia University w Nowym Jorku. Była członkiem Komitetu Doradczego Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, pełniła również funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego tego komitetu.  Była niezależnym członkiem zarządu Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC) na Łotwie, gdzie została wybrana na wiceprzewodniczącą w latach 2004-2007. Od początku istnienia Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) była członkiem jej zarządu, a w latach 2009-2012 jej przewodniczącą. Była dyrektorem Łotewskiego Centrum Praw Człowieka.   

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-12-05 22:47:37
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-02-27 13:53:50
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk