Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Grażyna Kopińska

Działaczka społeczna związana z programami Fundacji im. Stefana Batorego, koordynująca prace Obywatelskiego Forum Legislacji.
Obserwatorka procesu legislacyjnego i współautorka wielu analiz oraz raportów w tym zakresie.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-18 16:50:45
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-11-26 12:39:36
Operator: AnetaKosz