Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Filip Konopczyński

Panelista II Kongresu Praw Obywatelskich

Specjalista Pracowni Badań Społecznych Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Prawnik i Kulturoznawca, absolwent MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował przy projektach badawczych i społecznych m.in. dla Uniwersytetu Warszawskiego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich czy Narodowego Banku Polskiego.  Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej, Krytyce Politycznej, Przekroju, Oko.press, Newsweeku, Kulturze Liberalnej, Res Publice Nowej, Magazynie Kontakt, Kulturze Współczesnej.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk