Ewa Ważny

wiceprezes  Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, orzeka w sprawach rodzinnych odwoławczych, pełni funkcję wizytatora  do spraw rodzinnych i nieletnich oraz koordynatora do spraw mediacji

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-05-17 12:54:41
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-08-06 14:41:32
Tytuł: Ewa Ważny
Operator: AnetaKosz