Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ewa Talma

Wydział Prawa Administracyjnego i Ochrony Zdrowia, Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-05-17 14:46:37
Osoba udostępniająca: Anna Grzelak
Data: 2018-05-17 14:46:37
Tytuł: Ewa Talma
Operator: Anna Grzelak