Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ewa Polkowska

Prawniczka, urzędniczka państwowa. W latach 2006–2016 szefowa Kancelarii Senatu RP, w latach 2016–2019 wiceprezeska Najwyższej Izby Kontroli. Obecnie prezeska Polskiego Towarzystwa Legislacji. W 2015 roku wyróżniona Odznaką Honorową za Zasługi dla Legislacji.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2019-12-06 09:20:33
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-12-06 11:22:39
Operator: AnetaKosz