Biuletyn Informacji Publicznej RPO

dr Valeri Vachev

Powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 1 kwietnia 2022 r.

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Valeri'ego Vacheva 

Valeri Vachev - prawnik, wykładowca akademicki, doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną celującą (dyplom summa cum laude). W roku 2019 na podstawie rozprawy pt. "Przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych jako narzędzie sprawiedliwości transformacyjnej uzyskał stopień doktora nauk prawnych". 

Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2020 r. pełni funkcję kierownika studiów na rodzimym wydziale.

W latach 2015-2019 pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie m.in. kierował Wydziałem ds. Legislacyjnych i Ustrojowych w ramach Zespołu Prawa Karnego. Do czasu powołania na Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich zatrudniony był w Sądzie Najwyższym na stanowisku Członka Biura Studiów i Analiz.

Urodził się i dorastał w Sofii w rodzinie literaturoznawczyni i feministki prof. Albeny Vachevej oraz profesora antropologii Nikolay’a Papuchieva. Żonaty z Marią Vachev, z którą ma córkę. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i bułgarskim.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2022-04-01 09:14:17
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2022-04-26 12:54:11
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP