Biuletyn Informacji Publicznej RPO

dr Maciej Berek

Główny Koordynator do spraw rozwoju strategicznego

Maciej Berek ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego a tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Maciej Berek posiada uprawnienia radcy prawnego oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in w Najwyższej Izbie Kontroli, Rządowym Centrum Legislacji oraz Kancelarii Senatu.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2021-09-13 14:02:46
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2022-12-06 08:03:27
Opis: Aktualizacja danych
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-10-11 09:07:12
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP