Biuletyn Informacji Publicznej RPO

dr Karolina Kremens

dr Karolina Kremens, LL.M., adiunktka w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2009-2012 asesorka Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Zachód; Visiting Professor na Uniwersytecie w Ottawie (2014, 2016, 2018), Stypendystka Fulbrighta (2016-2017) na UConn Law School (USA); zdobywczyni stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2017-2019); kierowniczka i uczestniczka licznych grantów krajowych (NCN, IWS) i międzynarodowych (DG Justice, COST). Autorka publikacji z zakresu porównawczego i międzynarodowego procesu karnego oraz roli prokuratora w postępowaniu karnym i organizacji prokuratury.

 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-11-12 12:10:13
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-14 14:07:36
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk