Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dorota Wiszejko-Wierzbicka

psycholog-seksuolog, mediator rodzinny. Absolwentka Wydziału Psychologii UW, Szkoły Nauk Społecznych PAN, studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS „Konflikt w rodzinie i mediacje rodzinne” oraz studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pt. „Seksuologia kliniczna”. Adiunkt na Uniwersytecie SWPS.  Autorka publikacji z zakresu nowych uzależnień (w tym NSP, czyli tzw. „dopalaczy”), niepełnosprawności (w tym rodzicielstwa osób z niepełnosprawnościami), problemów młodzieży i młodych dorosłych, migracji zarobkowych oraz edukacji włączającej.

 

 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Grzelak
Data:
Operator: Anna Grzelak