Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Daria Gęsicka

Doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego prowadzonego przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej (obecnie Katedra Prawa Własności Intelektualnej) w UJ w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego dla Prawników prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Zainteresowania badawcze: prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja, nowe technologie, prawo w modzie.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-26 09:06:25
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-12-02 09:31:43
Operator: AnetaKosz