Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Artur Pietryka

Uczestnik II Kongresu Praw Obywatelskich

Artur Pietryka jest adwokatem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Pełni funkcję Wiceprzewodniczego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą procesowym aspektom ścigania zgwałceń

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-11-12 13:42:05
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-14 14:56:32
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk