Anna Rutz

Panelistka II Kongresu Praw Obywatelskich

Pełnomocniczka Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Absolwentka programów „Liderzy” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz International Visitors Leadership Program Departamentu Stanu i Ambasady USA w Polsce, którego temat przewodni brzmiał „Social changes through sport”.
Pomysłodawczyni i główna organizatorka Forum Pełnomocników i Pracowników Biur ds. Studentów z niepełnosprawnościami (14-15 marca 2016, 3-5 marca 2017), skupiającego osoby zaangażowane w polskich szkołach wyższych w proces stwarzania warunków kształcenia studentom i doktorantom z różnymi ograniczeniami sprawności.
Od marca 2016 r. członkini komisji ekspertów ds. osób z niepełnosprawnością w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
W latach 2010-2013 pełniła funkcję Pełnomocnika ds. studentów z niepełnosprawnościami przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.  Prowadziła szkolenia i warsztaty z zakresu dostępności szkolnictwa wyższego m.in. dla studenckich ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także Erasmus Student Network. Współpracowała również z Europejską Unią Studentów występując w roli prelegentki oraz prowadzącej warsztaty podczas konferencji międzynarodowych w Rydze, Bukareszcie, Budapeszcie oraz Mińsku.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-11-26 08:40:42
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-02-27 13:48:43
Tytuł: Anna Rutz
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk