Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Anna Materska-Sosnowska

dr nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, adiunktka na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-18 16:43:44
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-18 16:43:57
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk