Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Agnieszka Warszawa

Prezeska Fundacji Autism Team z Łodzi, współzałożycielka „Institutum Investigationis Scovorodianum”. Asystentka w Poradni Zdrowia Psychicznego, specjalistka ds. szkoleń, w trakcie certyfikacji w zakresie wsparcia terapeutycznego osobom w spektrum autyzmu. Self-Advocate (samorzecznik), osoba w spektrum autyzmu. Z wykształcenia projektant i plastyk oraz informatyk. Pasjonatka m. in. neuro-nauk, fizyki, sci-fi oraz „Star Trek”. Uczestniczka wielu kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie świadomości społecznej, głównie w kwestii neuroróżnorodności oraz na rzecz aktywizacji ruchu „Self-advocacy” w Polsce. Członkini inicjatywy „Chcemy całego życia!” oraz grupy samorzeczników „Jasna Strona Spektrum”. Członek zwyczajny: The International Society for the Study of Occasionalism. Aktywnie działająca w przestrzeniach rzeczniczych, m. in. w Zespole ds. Opracowywania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków Ich rodzin przy Pełnomocniku Rządu. Prelegentka licznych konferencji naukowych dot. obszaru funkcjonowania osób autystycznych oraz konsekwencji dla zdrowia psychicznego wobec stygmatyzacji, terapii behawioralnych i braku akceptacji. Konsultantka programu i ustawy „Za życiem”. Autorka oraz współautorka wielu publikacji m. in. o postrzeganiu świata z perspektywy osoby w ASD. Członkini zespołu ds. opracowania WPDA (Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi).

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2019-11-28 15:29:15
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-11-28 15:39:06
Operator: AnetaKosz