Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Agnieszka Rękas

Sędzia w stanie spoczynku, Główny Konsultant ds. Prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw Dziecka, członek Zespołu ds. Analiz Systemowych w Kancelarii Prezydenta RP, w latach 2005 – 2014 członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, autorka wielu publikacji na temat sprawiedliwości naprawczej i mediacji.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2018-05-17 10:41:06
Osoba udostępniająca: Anna Grzelak
Data: 2018-05-17 12:56:38
Operator: Anna Grzelak