Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Adam Ploszka

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną celującą, uzyskując pierwszą lokatę wśród absolwentów rocznika 2013. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał z wyróżnieniem za pracę doktorską zatytułowaną „Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej”. Adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2012-2017 współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Obecnie związany z kancelarią prawną "Pietrzak Sidor i Wspólnicy". Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu praw człowieka. Jest członkiem Rady Programowej Archiwum im. Prof. Osiatyńskiego, Komisji Ekspertów ds. Bezdomności działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz wiceprzewodniczącym Sekcji Praw Człowieka działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2019-11-26 09:24:17
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-11-26 09:47:46
Tytuł: Adam Ploszka
Operator: AnetaKosz