Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla The court agreed with the CHR and ordered the German TV station to publish an apology for using the term „Polish death camps”

Wersja Operacje
02/20/2019 - 13:38 przez Agnieszka Jędr…

Bieżąca wersja
10/30/2020 - 11:08 przez Mariusz Masłow…

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2017-01-04 09:10:01
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk