Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polish revisions for W Ljublianie odbyły się trzecie, coroczne spotkanie szefów oraz osób kontaktowych krajowych mechanizmów prewencji. Polskę reprezentowali: przedstawiciele Zespołu "Krajowy Mechanizm Prewencji" Magdalena Chmielak i Marcin Kusy z Biura RPO.

Wersja Operacje
06/04/2021 - 20:14 przez Mariusz Masłow…

Bieżąca wersja
06/04/2021 - 20:14 przez Mariusz Masłow…

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP