• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Wersja wpisu Konsorcjum Firm: Lider - EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, Konsorcjant -EKOTRADE OCHRONA Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa z dnia czw., 05/17/2018 - 11:19

Data zawarcia umowy: 
2018-04-18
Wartość umowy: 
1862752.50
Okres obowiązywania: 
2018-04-21 do 2020-10-20
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia