Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Dane statystyczne kwartalne za rok 2021

Wersja Operacje
01/26/2022 - 14:33 przez Mariusz Masłow…

Dodano: Dane IV kwartał 2021 r.pdf

Bieżąca wersja
05/07/2021 - 10:33 przez Agnieszka Jędr…

Autor informacji: Irena Kumidor
Data publikacji: 2021-05-07 10:26:29
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2022-01-26 14:33:42
Opis: Dodano: Dane IV kwartał 2021 r.pdf
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-11-21 14:53:52
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk