Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Dostawa serwera, nr sprawy BDG-WZP.261.9.2020

Wersja Operacje
09/22/2020 - 13:27 przez Marek Tenerowicz

Bieżąca wersja
09/11/2020 - 11:40 przez Marek Tenerowicz

09/03/2020 - 11:09 przez Marek Tenerowicz

Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz