Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Wyjazdy i wizyty RPO w 2016 roku

Wersja Operacje
02/16/2017 - 12:30 przez Agnieszka Jędr…

Aktualizacja

Bieżąca wersja
10/27/2016 - 11:48 przez Elżbieta Krasn…

Autor informacji: Irena Kumidor
Data publikacji: 2016-10-25 13:34:55
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-11-21 14:39:18
Opis: Aktualizacja
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2016-10-27 11:48:09
Operator: Elżbieta Krasnodębska