Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Numery PESEL szefów spółek dostępne w sieci. O zagrożeniach prywatności z tego powodu Adam Bodnar pisze do MF. Odpowiedź resortu

Wersja Operacje
03/11/2022 - 10:59 przez Krzysztof Mich…

Dochodzi odpowiedź

Bieżąca wersja
04/29/2021 - 11:22 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski